Inscripción e InformaciónABERTA PRAZO DE INSCRIPCIÓNS DE SOCIOS ANO 2017
CUOTA 10 Cuotas:


* Persoa non socio sea federada ou non 1 ruta 5€

* Socio  federada. 
    (Non paga seguro da ruta e pode coller bonos para invitar a  máximo 2 persoas por ruta)

* socio sin ser federado (1 ruta 4€)

*Bonos para socios:  
                              Bono de 3 rutas 10
                              Bono de 5 rutas 15
                              Bono de 7 rutas 20
     Nota: un socio só pode invitar ata 2 persoas por ruta

* En travesías lineales na que se disponga autobús, todas as persoas socios federadas e non federadas pagarán o gasto correspondente. 5€Nota: para a inscripción da ruta e pago do seguro, tendrá como límite dous días antes da mesma, e  pregase puntualidade. Para os federados imprescindible presentación carnet de federación.

NORMAS:


* Respetaránse AS INDICACIÓNS QUE FAGAN OS GUÍAS en  todo momento ASÍ COMO O SEGUIMENTO DAS NORMAS  DA ASOCIACIÓN den de a saída ata o remate da actividade.

* Para o bo desenrrolo das actividades é importante priorizar a se-
   guridade, puntualidad e ter en conta a data límite de inscripción

* Preservarase  a seguridade:  A directiva da asociación resérvase o    dereito de suspender ou aprazar calquera actividade por risco 
   dos participantes, sobre todo os relacionados coa meteoroloxía,        tamén si houbera unha persoa que se encontrase mal ou tivera 
   un accidente, si o grupo estivera moi dispersada ou por outros          motivos de urxencia,  OS GUIAS automáticamente reagruparían     o grupo e se arranxaría o problema sin excepción.
   Nota: A seguridade e a saúde das persoas ten prioridade.

* A PERSOA que se inscribe, declara que se encontra en perfecto
   estado para realizar a actividade. Reconozca que a Asociación
   queda exenta de toda responsabilidade, si por propia voluntade
   se sae do trazado da ruta marcada. Si en caso de desorientación
   o pérdida, se ponga no menor tempo posible cós números de 
   teléfono aportadados pola Asociación.

* Puntualidade, todas as actividades faranse de acordo co                    horario previsto. Chegado o día da actividade  hay que presentar      comprobante de pago e DNI na recepción de participantes.

* Coidarase e se respetará o entorno da ruta.


* Publicidade e difusión. toda persoa inscripto na ruta autoriza a          Asociación a utilizar calquera fotografía, filmación o grabación        que se tomen, sempre que esté exclusivamente relacionada coa        participación nestas actividades, salvo indicación expresa en            contra de dita publicación.Contacto para inscripción :

correo: sendaxxibarbanza@gmail.com
Tlf.: 662 06 72 41     ó    ( 680 30 03 28  -  605 38 33 14) 

No hay comentarios:

Publicar un comentario